2009. október 22., csütörtök

Krúdy Gyula: A hídon - elemzés(féle)

Krúdy Gyula - A hídon
elemzés


Krúdy Gyula (1878-1933) irodalmunk jogtalanul háttérbe szorított alakja. A XX. század elején alkot, ontja magából a novellákat, színműveket és regényeket. Stílusa eltér kortársaitól. Elutasítja a hagyományos realizmust, de a nyugatosokhoz sem csatlakozik. Ehelyett ügyesen ötvözi az impresszionizmus és a szecesszió stílusjegyeit a saját "krúdyságával", melynek kulcsmotívumai az emlékezés és az utazás. Műveiben felrúgja a klasszikus tér- és időkezelés szabályait: terei szimbolikusak, inkább belső terek, ahogy az idő is egy belső, szubjektív idő. Visszatérő szereplője az Ezeregy éjszaka ihlette Szindbád, a hajós, akit Krúdy alteregójának is tekinthetünk. Szindbád negyedik útját A hídon című novella mutatja be.
A címben szereplő híd egy névtelen város barna hídja, melyről Szindbád katonakorában gyakran nézte az alvó kék erdőket. Ide szeretne még egyszer eljutni, mielőtt meghalna. Ugyanis - mint ahogy az a novella első mondatából is kiderül - épp a halálán van.
"Szindbád, a hajós, midőn közeledni érezte halálát (...)"
A hídra viszont csak a novella legvégén lép rá. Miért ez hát akkor a cím? A hídon. Rajta. Nem A híd felé, vagy hasonló, hanem rajta. A választ a híd szimbolikus jelentése és az alaphelyzet adja meg. A híd ugyanis általános szimbólum, összekötő szakasz két part, gyakran élet és halál között. A hídon című novella esetén pedig minden bizonnyal erről van szó. Szindbád élet és halál között áll, még tesz egy utolsó kitérőt, visszaemlékszik ifjúkorára, majd rálép a hídra, az elmúlás felé vezető útra, melynek álmos ívei alatt fürgén fut a folyó: a szárnyaló idő és az élet jelképe.
Ezen a kis folyón kívül minden mozdulatlan és változatlan a városkában. Az órák megálltak, valami olyan időt mutatnak, amilyen talán soha sincs; a zsalugátereket azóta sem húzták fel az ablakokról, a cukrászbolt is a régi, csak az aranyozás kopott meg kissé a cégéren. Mint ahogy az emlékek is megkopnak idővel.
Ahogy visszautazik Szindbád a városkába, úgy az időben is visszautazik, ismét fiatalnak érzi magát, mint katonakorában.
" (...) és Szindbád sétapálcáját, mint egy kardot, hóna alá kapta, és bokázó, friss léptekkel indult most már az A. Marchali-féle cukrászbolt felé, mint egykor hajdanában ... Hátranézett, hogy miért nem csörögnek a sarkantyúk a sarkán. (...)"
A cukrászboltban szivarfüst és pörköltkávé illata fogadja, s mint Proust Madeleine-jelenetében, elindul a visszaemlékezés útján. Leül csendesen, elnézi a biliárdozó katonát, aki akár ő is lehetne ifjúkorában; szemével pedig Amáliát keresi, régi szerelmét. Már csak ő hiányzik a teljességhez. A barna hajú, barna szemű lány, akit egykor kebelére szorított, aki egyfajta lelki védelmet, békét adhatna neki (az Amália ugyanis összetett név, egyik tagja védelmet jelent). Ekkor kilép ő; azaz a lánya. Aki mint később kiderül, Szindbád lánya is. Váltanak néhány mondatot, de ez nem is lényeges, Szindbád nem zökken ki saját tudatában, emlékeiben tett utazásából.
Ez a város, mivel nincs is a műben megnevezve, nem is fontos, hogy hol fekszik földrajzilag. Az ideutazás sokkal inkább lelki, tudati utazás, mintsem fizikai. Azért is választhatta ezt a helyet utolsó utazásának színhelyévé Szindbád, mert csendes, békés, ideális hely az életen való merengéshez. Ráadásul a színek, illatok is segítik a visszaemlékezésben, amik nem változtak meg az idő múlásával. Mint a piros tetők, a zöld posztó, a sárga viaszgyertyák vagy a piros és fehér golyócskák, stb.
Szindbád visszaemlékezése töredékes, szaggatott. Ahogy a különböző benyomások érik (trombitaszó, kávéillat, golyók koccanása), úgy jutnak eszébe életjelenetei, vagy mások lehetséges életjelenetei (például a zsalugáteres ablak mögött lakóké).
Utolsó útján megpróbálja magába szívni az életet. Magába szívja a színeket, a hangokat, az illatokat, az ízeket és végül hosszú kézszorítással búcsúzik a puha, bársonyos kezű cukrásznétől, hogy aztán továbbinduljon az útján a halál felé.
Krúdy impresszionista leírásokkal, szecessziós ág-bogas asszociációkon és emléktöredékeken keresztül rendkívüli finomsággal mutatja be egy ember utolsó utazását, búcsúját az élettől.
Szindbád csendes-bús hangulata átragad az olvasóra is és a novella olvasásának befejezése után önkéntelenül is elüldögél felette néhány percet csendesen. Igazi remekmű.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezt magyar faktra írtam, tegnap. Hétvégén olvastam a novellát. Nagyon megszerettem, ahogy az a záró részből ki is derül. Egy igazán kimerítő és eredeti elemzést szerettem volna írni róla. Nem sikerült. Nem lett rá időm, hiába szerettem volna. Majd erőm is elfogyott. Észrevettem a szóismétléseket, a nehézkes szerkezeteket, de nem volt már energiám kijavítani őket. És sajnos már túlzottan is belém rögződtek a sémák... beszélj a címről, az idő- és térkezelésről, a szereplőről, a nyelvezetről, stb. Elkezdtem ezekkel dolgozni, de nem sikerült összekötni a gondolatokat, meg a stílus.. átváltozott. A novella elolvasása után megvolt az a hangulat, amiről az elemzés végén beszélek, és az a belül keveredő valami, érzések és gondolatok kavalkádja, aminek valami színes, fordulatos formában kellett volna papírra vetődnie. Helyette szabványmondatok, ketrecbe zárt, túlzottan tankönyvszerű szöveg született. Azért néhol talán előbújt valami abból a keveredő dologból... de szerintem szünetben újra írom. Bár az osztályzatot már úgy is erre kapom, de szeretnék valami a novellához méltóbbat, hozzám inkább illőt alkotni. Amúgy mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el ezt a novellát. :)
Annyira azért nem írom le ezt az elemzést sem... végül is nem rossz, csak hát a szokásos probléma: ha valaki igazán eredetit és nagyot akar alkotni, abból úgyis csak erőlködés lesz, nem sikerül.

2009. október 21., szerda

Szárnypróbálgatás

És a pillangó elindul... felröppen az eső után és próbálgatja a szárnyait, vajon működnek-e még rendesen. Nézzétek el neki, nekem, ha az elején még nem megy. Később - remélem - jobb lesz. Ha másnak nem, legalább nekem. Hogy újra írok, néha, egy kicsit. Ma megindított egy fiú, ahogy felolvasott a saját írásaiból. Nem mindegyikre emlékszem, de a hangulat rám ragadt. Könnyeket csalt a szemembe. Pedig nem volt mindegyik olyan szomorkás vagy megható.. csak talán az, hogy valamit érez, valamit ír, és ezt elénk tárja. Kis félénken, olykor hadarva, egy-egy részt pedig legszívesebben kihagyna. De nem teszi. Erőt vesz magán, és azért is megmutatja nekünk. Én meg csak hallgatom csendben, olykor elkalandoznak a gondolataim.. "Igen, ilyen velem is volt." "Hajj, bizony, de jó lenne..." és más hasonlók. Jól esne most. Mintha lenne valami bennem, ami formát keres, de nem talál. Valami erő, valami alkotó erő, de nem tudom, hogy szabadulhatna ki. Az írás nem megy - legalább is egyelőre - rajzolni, vagy festeni se nagyon akaródzik.. aztán a végén meg lehet, hogy csak egy kiadós sírás formájában tör a felszínre... *csalfa félmosoly*

Jöjjön megint a szél, ami reggel süvít a házak között, és kisöpör a szívek táján; jöjjön az eső, ami az ereszen csorogva elaltat este, és kimossa a keserű gondolatokat!